FAQ Lavor Pro

 Co to jest Myjka wysokociśnieniowa?

Jest to urządzenie zasilane energią elektryczną i wodą,wytwarzające strumień wody o wysokim ciśnieniu, dzięki któremu możliwe jest szybkie czyszczenie różnego typu powierzchni.

Jak działa Myjka wysokociśnieniowa?

Woda podawana do myjki pod różnym ciśnieniem i o różnej objętości jest mechanicznie wypychana w kierunku wylotu przez niewielki otwór zwany dyszą.

Główne elementy Myjki wysokociśnieniowej?

Podstawowe:

  • Obudowa
  • Silnik elektryczny lub spalinowy
  • Panel sterujący
  • Pompa tłokowa
  • Zawór by-pass
  • Wąż, pistolet, lanca i dysza
  • Kocioł grzewczy w modelach na gorącą wodę

Często stosowane są również:

  • Manometr
  • System podawania detergentu
  • Regulator temperatury

Co to jest efekt czyszczenia?

WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI MYCIA WYSOKIM CISNIENIEM JEST WARTOŚCIĄ PROPORCJONALNĄ CIŚNIENIA I WYPŁYWAJĄCEJ WODY

Co oznacza ciśnienie wody?

Ciśnienie mierzone w barach (kg/cm2) jest główną jednostką charakteryzującą urządzenia wysokociśnieniowe. Oznacza to, że jeżeli używamy maszyny o nominalnym ciśnieniu 200 bar to siła uderzenia strumienia wody o powierzchnię wynosi 200 kg/cm2.

Uwaga:
Ciśnienie to nie jedyny współczynnik charakteryzujący efektywność pracy myjki.
Przepływ wody jest równie ważną jednostką wyrażaną w litrach na minutach (l./min’.).

Co oznacza moc myjki?

WP, czyli moc myjki pomaga określić rzeczywistą efektywność urządzenia wysokociśnieniowego. Jest wprost proporcjonalne do iloczynu ciśnienia (bar) i przepływu (l./min).
Poniższy przykład pozwala zrozumieć wpływ ciśnienia i przepływu na współczynnik WP:

150 x 15 = WP 2250
200 x 15 = WP 3000 ( Δ WP1 WP2 = 750 )
150 x 21 = WP 3150 ( Δ WP1 WP3 = 900 )
200 x 21 = WP 4200 ( Δ WP2 WP4 = 1200 )

Należy uświadomić sobie, że w procesie produkcyjnym łatwiej i taniej jest stworzyć myjkę o wysokim ciśnieniu a mniejszym przepływie, niż taką samą o dużym przepływie wody a mniejszym ciśnieniu.
Poniższy przykład pokazuje zależność mocy silnika od ciśnienia, przepływu i WP.

150 x 15 = 5 KW
200 x 15 = 7 KW (Δ WP1-WP2=750 Δ 2KW)
150 x 21 = 7 KW (Δ WP1-WP3=900 Δ 2KW)
200 x 21 = 9.3 KW (Δ WP2-WP4=1200 Δ 2.3KW)