RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI, RODO

Jako Administrator Danych Osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych, które są przez nas przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.

Zarząd Lavorwash Polska  Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest:

         

Lavorwash Polska  Sp. z o.o.

Adres siedziby administratora:

85-151 Bydgoszcz ul. Jana Pawła II 146

NIP: 9671356160   REGON: 341363253   KRS: 0000442598

dane kontaktowe:

tel. +48 52-321-01-23   mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.lavorwash.pl 

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe są przetwarzane w związku z przygotowaniem i wykonywaniem umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz realizacji przez Administratora Danych Osobowych obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  1. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. Odbiorcą danych osobowych mogą być tylko podmioty współpracujące z Administratorem, np. utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, wykonujące rozliczenia podatkowe, podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia i uprawnione organy państwowe.

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania zawartej umowy, a po jej zakończeniu, okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia albo dochodzenia ewentualnych roszczeń dotyczących zrealizowanej umowy.